Poziv autorima nastavnih materijala / modela časa

Udruženje nastavnika i profesora historije/istorije/povijesti EUROCLIO HIP BiH objavljuje javni poziv
namjenjen nastavnicima historije/istorije/povijesti u cilju promovisanja primjera dobre nastavne prakse.
Putem projekta „Podrška razvoju nastavnih vještina nastavnika istorije u BiH. Primjeri dobre prakse o
univerzalnim vrijednostima u nastavi istorije“ koji je podržan od strane Fonda otvoreno društvo Bosne i
Hercegovine (a koji se implementira u periodu septembar 2022. – novembar 2023.) želja nam je
potaknuti nastavnike da se u svom radu posvete univerzalnim vrijednostima te da iste dalje promovišu u
svom radu sa učenicima.
Euroclio HIP BiH je u prethodne 3 godine pripremio i objavio dva dokumenta Alternativni kurikulum za
historiju/istoriju/povijest u Bosni i Hercegovini i Univerzalne vrijednosti iz prošlosti za društvo budućnosti
– Priručnik za nastavnike u kojima smo fokus stavili upravo na univerzalne vrijednosti te dali primjere
kako se oni mogu integrisati u postojeće nastavne planove i programe nastave istorije u BiH.


Šta tražimo?


Euroclio HIP BiH poziva zainteresovane nastavnike istorije koji imaju interes za inovativan pristup nastavi
da ponude svoje viđenje modela časa u kome je u fokusu:

  • promocija univerzalnih vrijednosti (mir, sloboda, jednakost, saradnja, ravnopravnost,
  • odgovornost i život),
  • kritičko mišljenje,
  • multiperspektivan pristup,
  • aktivno učenje,
  • inovativnost teme,
  • raznovrsnost izvornog materijala.

Autor treba da napravi model časa u formi i na način da ga i drugi nastavnici mogu primjeniti u svojim
učionicama. Upravo zbog toga vas molimo da iskoristite ponuđeni formular. Takođe objasnite zašto je
vaš pristup ovoj temi relevantan u kontekstu nastave istorije u BiH i kako doprinosi razvoju vještina i
stavova kod učenika.
Ponuđeni istorijski izvori trebaju biti jasno naznačeni (uz predočenje izvornika). Ukoliko je u pitanju
internet navedite datum pristupanja; u slučaju ličnih i porodičnih memorabilija navedite vlasnika;
ukoliko koristite periodiku – dnevnu ili sedmičnu štampu, navedite naziv, datum izdanja i ime autora
članka; u slučaju korištenja arhivskih materijala navedite signaturu.
Vaše aplikacije / modele časa (nastavne pripreme) primamo do 22. januara / siječnja 2023. godine
isključivo putem emaila cliohipbih@gmail.com Svi aplikanti su u obavezi koristiti ponuđeni formular
(FORMULAR NA LINKU).
U prijavi potrebno je dostaviti slijedeće informacije:

  • Kratku biografiju
  • Model časa
  • Kratko motivaciono pismo u kome treba da date svoje viđenje značaja promoviranja univerzalnih vrijednosti u nastavi historije


Sve aplikacije će biti pregledane i ocjenjene od strane stručne komisije.


Ko može aplicirati?


Svaki nastavnik historije/istorije/povijesti sa adresom u Bosni i Hercegovini, bez obzira na trenutni radni
status. Nije važno da li ste trenutno zaposleni ili nezaposleni te da li radite u osnovnoj, srednjoj ili
stručnoj školi. Važno nam je da imate ideju i da ste spremni da svoju kreativnost u nastavi istorije stavite
na papir i uvažavate univerzalne vrijednosti kroz pristup nastavi istorije.


Šta nudimo?

Ukupno ćemo odabrati do 5 najbolje ocjenjenih radova.
Svi autori nagrađenih modela časa će biti nagrađeni i pozvani da svoje modele časa prezentuju drugim
kolegama u okviru stručnih seminara koje Euroclio HIP će održavati u Bosni i Hercegovini u periodu do
kraja 2023. Godine što će biti i adekvatno honorirano.
Najbolje radove ćemo i objaviti u formi e-publikacije koja će biti dostupna na web stranici
www.cliohipbih.ba .

Share on

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Nema proizvoda u korpi