• Istorija za budućnost – faza II

  Udruženje nastavnika i profesora historije/istorije/povijesti u BiH EUROCLIO HIP implementira projekat Istorija za budućnost – faza II koji je podržan od strane USAID-ovog projekta PRO-Budućnost. Putem implementiranja projektinih aktivnosti želimo ojačati saradnju između nastavnika u osnovnim školama u BiH, posebno nastavnika istorije, demokratije i ljudskih prava, te nastavnika razredne nastave. Opštine iz kojih dolaze nastavnici…

 • Unaprijeđenje ključnih kompetencija nastavnika na području Tuzlanskog kantona kroz obuku o korištenju ICT alata u nastavi historije

  EUROCLIO HIP BIH osmislio je projekat Unaprijeđenje ključnih kompetencija nastavnika na području Tuzlanskog kantona kroz obuku o korištenju ICT alata u nastavi historije koji realizira u martu i aprilu 2017. godine u saradnji sa Ministarstvom nauke, obrazovanja, kulture i sportaTuzlanskog kantona, Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona. Projekat je podržan od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke. …

 • Doboj, 2009

  Ostale fotografije možete pogledati na našem Flickr nalogu, i to na ovom linku.  

 • INside Memorials B&H ‘92 – ‘95

  Projekat imlementira Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije (UDIK) u partnerstvu sa EUROCLIO HIP BiH. Projektom se bavi pitanje spomenika žrtvama rata u BiH i njihovim stavljanjem u funkciju pomirenja i izgradnje mira na ovim prostorima. U tu svrhu, a na osnovu istraživanja koje je proveo UDIK, planirana je izrada priručnika o spomenicima žrtvama rata…

 • Istorija koja povezuje Zapadni Balkan – Kako podučavati osjetljive i kontroverzne teme u zemljama bivše Jugoslavije 1900 – 1945.

  Projekat je imao za cilj unapređenje nastave istorije u svim zemljama bivše Jugoslavije u smislu daljeg promovisanja demokratije, tolerancije i kritičkog razmišljanja. Nastavnici istorije iz regiona, istraživači istorije i muzejski edukatori su zajednički razvili dodatni nastavni material pod naslovom “Nekada davno…Živjeli smo zajedno”, zasnovan na multiperspektivnom pristupu o osjetljivim i kontroverznim temama iz prošlosti bivše…

 • Alternativni kurikulum za historiju/istoriju/povijest u Bosni i Hercegovini

  Udruženje nastavnika i profesora historije/istorije/povijesti BiH EUROCLIO HIP radi na projektu Alternativni kurikulum za historiju/istoriju/povijest u Bosni i Hercegovini – doprinos promoviranju humanizma u nastavi historije i suočavanju s bosanskohercegovačkim kontroverzama koji je podržan od Fonda otvoreno društvo Bosne i Hercegovine koji je i donator ovog projekta. Svjesni smo činjenice da u udžbenicima dominira nacionalna…

 • Unaprijeđenje nastave istorije u BiH – Seminari za nastavnike istorije

  Seminari za nastavnike istorije osnovnih i srednjih škola kojima je cilj podizanje kapaciteta za podučavanje i osjetljivim i kontroverznim temama iz prošlosti zemalja bivše Jugoslavije u periodu 1900-1945. Materijali razvijeni za ove seminare su kreirani tako da pružaju multiperspektivnu sliku i oslikavaju drugog i drugačijeg. Održano je ukupno 6 seminara u gradovima širom BiH, na…

 • Latinski most

  Projekt je imao za cilj razvoj modula namjenjenih učenicima osnovnih i srednjih škola u BiH i SR Njemačkoj na temu Prvog svjetskog rata. Materijal je objavljen dvojezično – na njemačkom i B/H/ jeziku te prezentovan nastavnicima i učenicima iz različitih gradova BiH koji se spremaju za projekat razmjene sa učenicima iz Njemačke. Promocija materijala i…

 • Memory in Motion

  Projekat je imao za cilj razvoj modula namjenjenih učenicima osnovnih i srednjih škola u BiH u okviru formalnog obrazovanja, ali i za mlade ljude kroz oblike neformalnog obrazovanja na temu spomenika i kulture sjećanja u zemljama bivše Jugoslavije. Donator u ovom projektu je prethodno realizovao izložbu o spomenicima u bivšoj Jugoslaviji i izdao prateći katalog,…

 • Premoštavanje istorija u Bosni i Hercegovini

  Projekat koji je realiziran u saradnji sa Evropskom asocijacijom edukatora istorije EUROCLIO za cilj je imao analizu nastavnih planova i programa u Bosni i Hercegovini, njihovo poređenje sa analizama nastavnih planova i programa Zapadne i Istočno-centralne Evrope te izradu preporuka za poboljšavanje nastavnih planova i programa i kvalitete nastave historije u osnovnim i srednjim školama…

 • Istorija u akciji – priprema za budućnost BiH, Hrvatske I Srbije

  Projekt je imao za cilj jačanje saradnje između udruženja nastavnika istorije u BiH, Hrvatskoj i Srbiji. Brojnim aktivnostima, kao i razvojem inovativnog dodatnog nastavnog materijala, nastava istorije je modernizovana I ojačan je kritički pristup nastavnika zajedničkoj prošlosti. Period implementacije: 2005-2008. Donator: EUROCLIO – Evropsko udruženje nastavnika istorije.

 • Istorija koja spaja i razdvaja – Kako obraditi temu zloupotrebe istorije na putu u posljednji rat u Bosni i Hercegovini kroz zajedničko inoviranje nastave istorije.

  U okviru projekta dat je fokus na ulogu koju je Istorija imala u posljednjim decenijama XX vijeka. Projekat je namjenjen istoričarima, nastavnicima istorije uz školama širom BiH i široj zajednici koja je odgovorna za obrazovne politike u BiH. Kako je Istorija upotrebljena i zloupotrebljena u periodu 1980-200 i kako je poslužila u podjeli na ”nas”…

 • Sjećanja u pokretu

  Projekat ima za cilj da održi seriju treninga za buduće trenere uz promociju pedagoškog alata “Sjećanje u pokretu”. Ovaj material je govori o kulturi sjećanja i ulozi spomenika na prostoru nekadašnje Jugoslavije. Pedagoški i didaktički materijal “Sjećanja u pokretu” rezultat je zajedničkog rada tima profesora i nastavnika iz Bosne i Hercegovine, historičara umjetnosti izBosne i…

 • “Rethinking History Education? 21st Century Approaches”

  Projekat ima za cilj promovisanje i implementaciju inovativnih pristupa podučavanju I učenju nastave istorije u zemljama zapadnog Balkana. U projektu učestvuju udruženja nastavnika istorije iz BiH, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Makedonije, Kosova I Crne Gore. Projekat implementira EUROCLIO u saradnji sa udruženjima nastavnika istorije iz pomenutih zemalja. Period implemenatacije: januar – decembar 2015. Donator: EUROCLIO – evropsko…

 • SEMINAR ZA NASTAVNIKE-Evropski i lokalni aspekti istorije holokausta.

  Memorijal holokausta (Mémorial de la Shoah) u partnerstvu sa EUROCLIO HIP BiH Cilj seminara je da omogući bosanskohercegovačkim nastavnicima i profesorima historije da učestvuju na obuci koja će se baviti evropskim i lokalnim aspektima historije holokausta. Programom je predviđeno da se kombinacijom predavanja, aktivnog dijaloga, sjećanja i radionica u metodološkom smislu, a komparacijom konteksta i…

 • Istorija za budućnost

  Udruženje nastavnika i profesora historije/istorije/povijesti u BiH EUROCLIO HIP implementira projekat Istorija za budućnost koji je podržan od strane USAID-ovog projekta PRO-Budućnost. Putem implementiranja projektinih aktivnosti želimo uspostaviti saradnju između nastavnika u osnovnim školama u BiH, posebno nastavnika istorije, demokratije i ljudskih prava, te nastavnika razredne nastave. Opštine iz kojih dolaze nastavnici su opštine partneri…

 • ePACT education partnership advocacy capacity building transformation

  EUROCLIOHIP BIH zajedno sa Evropskim udruženjem nastavnika istorije EUROCLIO i CDRSEE, te partnerskim organizacijama iz Albanije, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Srbije, implementira projekat ePACT (zagovaranje partnerstva u obrazovanju u cilju transformacije i izgradnje kapaciteta). Projekat ima za cilj davanje doprinosa održavanju procesa demokratizacije i povećanje osjetljivosti sukoba na zapadnom Balkanu putem reformi i provedbi…

 • “Learning History that is not yet History”

  Učenje istorije koja to još uvijek nije – bio bio slobodni prevod naziva novog projekta kojeg implementira evropsko udruženje nastavnika istorije EUROCLIO u saradnji sa EUROCLIO HIP BiH I partnerskim organizacijama iz Srbije, Hrvatske I Crne Gore. Projekat u svom fokusu ima pitanja kako podučavati o sukobima 90-tih godina prošlog vijeka, o kojima se govori…