Rad EUROCLIO HIP podržan od strane sljedećih  donatora:

Fond otvoreno društvo BiH

EUROCLIO

EUROCLIO

Forum ZFD

Heinrich Böll Foundation