Obavijest o MICT-u

U posljednjih nekoliko mjeseci susreli smo se sa činjenicom da je Udruženje nastavnika i profesora historije EUROCLIO HIP Bosne i Hercegovine u javnosti predstavljeno kao partner i učesnik u projektu o izučavanju ratova 1990-tih koji vodi Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove . Ovom prilikom želimo jasno istaći da Udruženje nastavnika i profesora historije EUROCLIO HIP Bosne i Hercegovine kao organizacija nema potpisan ugovor o saradnji ili učešću u projektu koji vodi Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove te da svako navođenje imena ili logotipa organizacije u tom kontekstu razumijemo kao povredu prava naše organizacije.

Euroclio HIP BIH je od 2016. godine je partner u projektu „Learning a history that is not yet history (Poučavanje o historiji koja to još nije)“ koji vodi Europska asocijacija edukatora historije EUROCLIO i koji je 2019. godine nagrađen sa Global Pluralism Award. Sve aktivnosti u vezi sa poučavanja historije 1990-tih godine Udruženje nastavnika i profesora historije EUROCLIO HIP Bosne i Hercegovine vodi isključivo u vezi sa projektom  „Learning a history that is not yet history (Poučavanje o historiji koja to još nije)“ u saradnji sa profesionalnim udruženjima nastavnika historije iz zemalja bivše Jugoslavije.


In the last few months, we encountered the fact that the Association of History Teachers and Professors EUROCLIO HIP of Bosnia and Herzegovina was presented to the public as a partner and participant in the project on the teaching of the wars of the 1990s led by the International Residual Mechanism for Criminal Tribunals. On this occasion, we would like to clearly point out that the Association of History Teachers and Professors EUROCLIO HIP of Bosnia and Herzegovina as an organization does not have a signed agreement on cooperation or participation in the project led by the International Residual Mechanism for Criminal Tribunal, and that any mention of the organization's name or logo in this context is understood as a violation of rights our organization.

Since 2016, Euroclio HIP BIH has been involved in the project “Learning a history that is not yet history” led by the European Association of History Educators EUROCLIO, which was awarded the Global Pluralism Award in 2019. All activities related to the teaching of history in the 1990s are conducted by the Association of History Teachers and Professors EUROCLIO HIP of Bosnia and Herzegovina exclusively in connection with the project “Learning a history that is not yet history” in cooperation with professional associations of history teachers from the countries of the former Yugoslavia.

Share on

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Nema proizvoda u korpi