Melisa Forić

>
Melisa Forić

Mr. sci. Melisa Forić diplomirala je i magistrirala na Odsjeku za istoriju Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Zaposlena je u Centru za balkanološka ispitivanja Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Autor je i koautor nekoliko udžbenika historije za srednju i osnovnu školu, kao i koautor udžbenika za predmet Kultura religija.

Generalni sekretar Udruženja nastavnika i profesora historije/istorije/povijesti Bosne i Hercegovine – EUROCLIO HIP BIH i član ove asocijacije od 2003. godine. Sudjelovala u nekoliko međunarodnih projekata koji se tiču nastave historije u Bosni i Hercegovine i regionu, od čega se ističu: Historija u akciji – pripremanje za budućnost; Premoštavanje historija u Bosni i Hercegovini, Latinski most, Historija koja spaja Zapadni Balkan, Sjećanje u pokretu itd. Aktivno učestvovala na regionalnim i međunarodnim konferencijama posvećenim obrazovanju i nastavi historije, kao i studijskim boravcima i edukacijama.

Bavi se izučavanjem prahistorije, rane i antičke historije Balkana i arheologijom. Učestvovala u nekoliko bosanskohercegovačkih i međunarodnih arheoloških projekata i terenskih istraživanja. Član je Evropske asocijacije arheologa i Nacionalnog komiteta ICOMOS u Bosni i Hercegovini.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Nema proizvoda u korpi