Slide backgroundSlide thumbnail
Slide background
Slide background
Slide background

Statut na b/h/s

Ovdje možete preuzeti Statut na b/h/s jezicima.
Preuzmi

Materijali

The theme uses a flexible template builder that enables you to create unique pages.

Obrazac za prijavu

Popunjeni obrazac dostavite na neku od naših adresa.
Preuzmi

Linkovi

Ovdje možete pronaći važne linkove.

Posljednje vijesti

Kako smo nastali?

U proljeće 2003. na inicijativu evropskog udruženja nastavnika EUROCLIO grupa nastavnika iz BiH se organizovala i formirala Udruženje nastavnika i profesora historije/istorije/povijesti – EUROCLIO HIP BiH. Prvi predsjenik Udruženja je bio Edin Veladžić. Upravni odbor činili su činili nastavnici iz Bihaća, Banja Luke, Širokog Brijega i Sarajeva. Prva Skupština Udruženja održana je u Sarajevu u septembru 2003. Od 2004 zvanično smo registrovani na državnom nivou kao profesionalna organizacija nastavnika i profesora Bosne i Hercegovine.

EUROCLIO HIP BiH

H – historija

I – Istorija

P – povijest

Bosna i Herzegovina

Šta želimo?

Udruženje Udruženje nastavnika i profesora historije/istorije/povijesti – EUROCLIO HIP BiH je osnovano zarad ispunjenja sljedećih osnovnih ciljeva:

a) Modernizacija nastave historije/istorije/povijesti, odnosno rad na savremenijem pristupu historiji i kao nauci i kao predmetu koju se izučava u školama i na fakultetima;

b) Održavanje seminara za nastavnike i profesore historije/istorije/povijesti;

c) Upoznavanje nastavnika i profesora historije/istorije/povijesti osnovnih i srednjih škola sa najnovijim naučnim i pedagoškim dostignućima u Evropi;

d) Pokretanje posebnih projekata iz oblasti nastave historije/istorije/povijesti, uz angažovanje stručnih saradnika;

e) Saradnja sa organima i organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se direktno ili indirektno dotiču problema nastave historije/istorije/povijest.

Šta smo uradili.

Nastava istorije u postkonfliktnim društvima ima nezamjenjivu ulogu. Ona je u grupi tzv „nacionalne grupe predmeta“ i smatra se veoma osjetljivim predmetom koji je izučava u školama.

Svakodnevno u javnosti čujemo o vezama sadašnjih događanja sa onim u prošlosti. Svi smatraju da veoma dobro poznaju prošlost i da je mogu tumačiti. Svjesni kako nastava istorije može biti oružje ili oruđe i da od nastavnika zavisi kako će je koristiti, EUROCLIO HIP BIH se trudi da ponudi drugačija rješenja. Da li će učenici biti ohrabreni da kritčki promišljaju o prošlosti, zavisi prvenstveno od nastavnika. Mi smo tu da ih ohrabrimo i podučimo kako podučavati istoriju podstičući kritičko razmišljanje kod učenika.

EUROCLIO HIP BIH u svom radu koristi pristupe u kojima se trudi da nastavnicima, a preko njih i učenicima ponudi drugačiji način podučavanja i učenja istorije. Ne trudimo se da pružamo gotova rješenja, narative, već istražujemo istorijske izvore, postavljamo pitanja i nudimo, prije svega, multiperspektivan pristup. Šta kažu drugi i drugačiji? Neka se čuje glas i drue(ih) strana. Kako različiti akteri gledaju na zajedničku prošlost? Ova i slična pitanja nas vode u našem radu.

Odgovor EUROCLIO HIP BIH je uvijek MULTIPERSPEKTIVNOST.

Projekti