b54f5cc51e0c8bb35d2559fd3123265c

Projekat je imao za cilj razvoj modula namjenjenih učenicima osnovnih i srednjih škola u BiH u okviru formalnog obrazovanja, ali i za mlade ljude kroz oblike neformalnog obrazovanja na temu spomenika i kulture sjećanja u zemljama bivše Jugoslavije. Donator u ovom projektu je prethodno realizovao izložbu o spomenicima u bivšoj Jugoslaviji i izdao prateći katalog, kao i kratki film. EUROCLIO HIP BiH je kroz ovaj projekat prilagodio materijale uzrastu učenika i didaktički ih obradio i pripremio modele nastavnih satova i interaktivnih radionica o kulturi sjećanja i spomenicima. Rezultat projekta je Pedagoški alat o kulturi sjećanja – MemorINmotion sa katalogom nastavnog materijala, zbirkom radionicama i DVD prezentaciom video i foto materijala.

Projekat je realiziran u saradnji sa Forum Civil Peace Service|Forum Ziviler Friedensdienst e. V.(forumZFD), Anna Frank House, Inicijativa mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini (YIHR BIH).
Period implementacije: Septembar – decembar 2014. Donator: Forum Civil Peace Service|Forum Ziviler Friedensdienst e. V.(forumZFD)