Screenshot 2021-05-07 at 08.58.37

Alternativni kurikulum za historiju/istoriju/povijest u Bosni i Hercegovini – doprinos promoviranju humanizma u nastavi historije i suočavanju s bosanskohercegovačkim kontroverzama

Aktivni

Donator

Fond otvoreno društvo BiH

Status u projektu

Samostalni

Period implementacije

2020.

Projekat je namijenjen profesionalcima nastave istorije (na svim nivoima), posebno onima koji rade u obrazovanju, ali i široj zajednici koja je odgovorna za pitanja obrazovanja u zemlji.

Udruženje nastavnika i profesora historije EUROCLIO HIP Bosne i Hercegovine je najveći fokus u svom radu od 2018. do kraja 2020. stavilo na projekat Alternativni kurikulum za historiju / istoriju / povijest u Bosni i Hercegovini – doprinos promoviranju humanizma u nastavi historije i suočavanju s bosanskohercegovačkim kontroverzama. Istraživanjem nastavnih planova i programa u Bosni i Hercegovini, traženjem primjera dobre prakse iz Evropskog okruženja ali i praktičnih iskustava nastavnika iz Bosne i Hercegovine stvorene su osnove za kreiranje dokumenta Alternativni kurikulum. Autorski tim je u 2019. godini kreirao dokument kurikuluma kojim je želio ukazati na nužnost provođenja sistemske reforme na polju obrazovanja u Bosni i Hercegovini, s posebnim fokusom na nastavu historije, čije bi primarno težište počivalo na razvoju kritičkog mišljenja, multiperspektivnosti, uvažavanju univerzalnih ljudskih prava i promoviranju općih civilizacijskih vrijednosti koje su često nevidljive ili zanemarene u nastavnim programima. Skraćena verzija kurikuluma preveden je na engleski jezik i dostupan kao zasebna publikacija.

Na temelju dokumenta kurikuluma kreiran je priručnik za nastavnike pod naslovom Univerzalne vrijednosti iz prošlosti za društvo budućnosti kojim smo htjeli ponuditi primjere nastavnih aktivnosti u kojima se promoviraju univerzalne vrijednosti: mira, jednakosti, saradnje, slobode, ravnopravnosti, odgovornosti i života. Naši autori su osmislili i kreirali osam radionica, po dvije za svaki razred osnovne škole, u kojima su dati primjeri nastavnih sadržaja koji provociraju promišljanje o univerzalnim ljudskim vrijednostima ili ih direktno promoviraju, koji se zasnivaju na kritičkom pristupu, multiperspektivnosti u svrhu izgradnje mira i afirmiraju drugačiji pristup podučavanju historije u osnovnim školama u Bosni i Hercegovni. 

Navedene publikacije kurikuluma smo namijenili autorima udžbenika, politički odgovornim i progresivnim kreatorima obrazovnih politika u zemlji na svim razinama, a imajući u vidu da je uspjeh promjena jedino moguć uz adekvatnu osposobljenost i posvećenost nastavnog osoblja te spremnost nastavnika na promjene stavova o važnom i nevažnom u ciljevima nastave historije, odlučili smo da im izradom priručnika olakšamo proces usvajanja novog i drugačijeg koncepta nastave historije. 

Iskrenu zahvalnost  dugujemo Fondu Otvoreno društvo Bosne i Hercegovine koji je prepoznao kvalitetne ideje i napore udruženja Euroclio-HIP BiH usmjerene k suštinskim promjenama u podučavanju historije te finansijski podržao realizaciju naših projekata i omogućio da printano i elektronsko izdanje Priručnika i dokumenta Alternativni kurikulum postanu dostupni javnosti.

 

Publikacije dostupne putem linkova: 

Beštić Bronza, Slavojka, Dujković Blagojević, Bojana, Forić Plasto, Melisa Hašimbegović, Elma, Jusić-Dučić, Senada, Kasumović, Fahd, Naletilić Marija, Radušić, Edin, Veladžić, Edin, Alternativni kurikulum za historiju/istoriju/povijest u Bosni i Hercegovini : doprinos promoviranju humanizma u nastavi historije i suočavanju s bosanskohercegovačkim kontroverzama /, Sarajevo : Udruženje nastavnika i profesora historije/istorije/povijesti Bosne i Hercegovine, EUROCLIO HIP BiH, 2019

 

Publikacije dostupne putem linkova:.

Beštić Bronza, Slavojka, Dujković Blagojević, Bojana, Forić Plasto, Melisa Hašimbegović, Elma, Jusić-Dučić, Senada, Kasumović, Fahd, Naletilić Marija, Radušić, Edin, Veladžić, Edin, Alternativni kurikulum za historiju/istoriju/povijest u Bosni i Hercegovini : doprinos promoviranju humanizma u nastavi historije i suočavanju s bosanskohercegovačkim kontroverzama /, Sarajevo : Udruženje nastavnika i profesora historije/istorije/povijesti Bosne i Hercegovine, EUROCLIO HIP BiH, 2019

Alternativni kurikulum

Veladžić, Edin,  Beštić Bronza, Slavojka, Dujković Blagojević, Bojana, Forić Plasto, Melisa
Hašimbegović, Elma, Jusić-Dučić, Senada, Kasumović, Fahd, Naletilić Marija, Radušić, Edin, Alternative curriculum for history in Bosnia and Herzegovina : a contribution

to promoting humanism in history teaching and facing with Bosnia-Herzegovina

controversies / Edin Veladžić … [et al.] ; [translation Branislav Blagojević]. – Sarajevo :

Udruženje nastavnika i profesora historije/istorije/povijesti Bosne i Hercegovine, EUROCLIO

HIP BiH, 2021. – 80 str.

ALTERNATIVE curriculum

PRIRUČNIK ZA NASTAVNIKE

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Nema proizvoda u korpi