Nacionalizam i pojedinac

>
Nacionalizam i pojedinac

Smrt Jugoslavije


Radionica obrađuje dokumentarni film „Smrt Jugoslavije“. Za cilj ima pokazati upotrebu dokumentarnog filma kao historijskog izvora na osnovu čije analize se gradi interpretacija o događajima koji su imali uvodni karakter za raspad SFRJ.

Smrt Jugoslavije (engl. The Death of Yugoslavia) je dokumentarni serijal koju je napravila televizijska kuća BBC 1995. Serijal je snimljen prema istoimenoj knjizi koju su napisali Allan Little i Laura Silber. U serijalu je obrađen period raspada Jugoslavije i ratovi koji su slijedili na ovom području. Neki materijali su prvi put viđeni u ovom serijalu zajedno s intervjuima vodećih političara koji su bili umiješani u sukobe, između ostalih, Slobodan Milošević, Radovan Karadžić, Franjo Tuđman i Alija Izetbegović.

Serijal je nagrađen nagradom BAFTA 1996. za Best Factual Series. Zbog toga što je serijal obilovao mnogobrojnim intervjuima s glavnim vođama umiješanim u konflikt, često je korištena i kao dokaz od strane Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije.“

Ključno pitanje

Na koji način se gradi nacionalizam? Kakva je uloga pojedinca u procesu izrgradnje i širenja nacionalizma?

1. korak

Nastavnik daje uvod o dokumentarnom filmu „Smrt Jugoslavije“ i prezentira kratki sadržaj prve epizode koja tretira pitanja krize na Kosovu i sjednice VII CK SKJ. Nastavnik daje upute učenicima da na osnovu tabele prave bilješke tokom gledanja filma.

2. korak

Gledanje filma i pravljenje bilješke na osnovu tabele koju dobiva svaki učenik.

3. korak

Rad u parovima. Učenici treba da uporede svoje bilješke sa koleginim bilješkama te da zajednički odgovore na pitanje:

Koji su kroz film predstavljeni nacionalni interesi:

a) srpske strane,
b) albanske strane, c) hrvatske strane,
d) slovenačke strane.

 

4. korak

Završna diskusija. Pitanja:

  • U kojoj mjeri nacionalni interesi različitih strana imaju zajedničke karakteristike i kako su one prikazane?
  • U kojoj mjeri se koristi manipulacija pojmovima u cilju postizanja nacionalnih interesa?
  • Koliko pojedinac može biti svjestan ove manipulacije?
  • U kojoj mjeri interes velike politike istovremeno odražava i interes običnog čovjeka?
  • Na koji način se gradi nacionalizam? Kakva je uloga pojedinca u procesu izgradnje i širenja nacionalizma?

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Nema proizvoda u korpi