Linkovi

>
Linkovi

EUROCLIO – evropsko udruženje nastavnika istorije – www.euroclio.eu

Europska asocijacije predavača historije (EUROCLIO) osnovana je 1992. godine, uz podršku Savjeta Evrope. EUROCLIO je međunarodna nevladina organizacija koja aktivno djeluje širom Evrope i podržava inovacije i napredak u pristupu podučavanja historije. Organizacija doprinosi razvoju i implementaciju regionalnih, nacionalnih i europskih dugoročnih projekata, koji se fokusiraju na uspostavljanje znanja, iskustva i stručnosti u zemljama u kojima vrše obuke  i savjetovanje nastavnika. EUROCLIO razvija nastavnie materijale, gradi i održava profesionalne mreže i djeluje kao savjetnik vladama, međunarodnim organizacijama, nevladinim organizacijama, udruženja predavača historije i drugih organizacija. EUROCLIO je podržan od strane programa Europske unije Europa za građanina dugi niz godina i službeni je dio mreže za obrazovanje i obuku.

 

HISTORIANA – http://historiana.eu/

HISTORIANA je on-line obrazovni multimedijalni alat koji nudi studentima multi-perspektive, komparativne istorijske izvore da dopune svoje nacionalne udžbenike historije. Moglo bi se smatrati kao digitalna alternativa evropskom udžbeniku, međutim web stranica ne pokušava predstaviti sveobuhvatanu “priču o Europi ” i njen odnos sa ostatkom svijeta. Nudi okvir za poređenje i kontrast  te uticaj na viđenje europskih naroda na niz različitih događaja i zbivanja koji su oblikovali svijet iz daleke prošlosti do modernog doba. Historiana promovira sticanje istorijskog znanja i razvoj kritičkog razmišljanja , digitalne i drugih transverzalnih kompetencija važnih za pripremu mlade generacije za aktivno učešće kao građani 21. stoljeća. Predavači historije i historičari iz više od 30 zemalja aktivno  doprinose  ovom on-line alatu a u zadnje vrijeme i  edukatori iz Indije, Bliskog istoka, Sjeverne Afrike i SAD su izrazile interes da doprinose  web stranici. Historiana se i dalje razvija jer se broj zainteresovanih saradnika svakodnevno uvećava.

 

Historijski muzej Bosne i Hercegovine – FB Stranica

Historijski muzej Bosne i Hercegovine je od osnivanja 1945. godine, do danas prikupio  oko 300.000 raznih muzejskih predmeta neprocjenjivih vrijednosti za historiju i kulturu Bosne i Hercegovine.
Muzej je jedna od rijetkih kulturnih institucija koji je u posljednjem ratu uspio da sačuva od uništenja prikupljenu građu i pored toga što se nalazio na prvoj liniji razdvajanja.
Sva građa smještena je i čuva se u muzejskim zbirkama koje se zahvaljujući prikupljačima rada i sada proširuju i obogaćuju.
Osim zbirki fotografija, arhivske građe, trodimenzionalnih predmeta, stručne biblioteke, te muzejskog dokumentacionog centra, Muzej posjeduje i zbirku umjetničkih djela, u kojoj su pohranjena djela likovnih umjetnika sa svih prostora bivše zajedničke države.Ova zbirka sadrži oko 2.600 umjetničkih djela rađenih u raznim likovnim tehnikama. Muzej organizuje i sudjeluje u velikom broju projekata i sačinjava jedan od centara aktivne kulturne djelatnosti na prostoru Bosne i Hercegovine.

 

HIPMONT – Udruženje profesora istorije Crne Gore – http://hipmont.me/index.php/en/

HIPMONT je udruženje profesora i predavača historije Crne Gore. Član su EUROCLIA i dijele zajedničke ciljeve i vrijednosti. Do sada su učestvovali na europskom i regionalnom nivou u izradi pedagoških modula i udžbenika koji obrađuju kontraverzne teme modernog društva.

 

UDRUŽENJE ZA DRUŠTVENU ISTORIJU – Srbija – http://www.udi.rs/

Udruženje za društvenu istoriju je prvo strukovno , nevladino udruženje istoričara osnovano u Srbiji. Proisteklo je iz kruga istoričara okupljenih oko Okruglog stola postdiplomaca katedre za Opštu istoriju novog veka, koji je 1974. godine na Filozofskom fakultetu pokrenuo profesor Andrej Mitrović. Narednu etapu u radu Okruglog stola i kruga mlađih istoričara okupljenih oko profesora Andreja Mitrovića, predstavljalo je pokretanje časopisa “Godišnjak za društvenu istoriju”, koji je počeo da izlazi 1994. godine. Udruženje je razvilo niz aktivnosti vezanih za naučne projekte i za projekte iz oblasti obrazovanja.

 

HRVATSKI POVIJESNI PORTAL – elektronički časopis za povijest i srodne znanosti – http://povijest.net/?tag=hunp

Hrvatski povijesni portal je elektronički časopis o povijesti i srodnim znanostima.Nastao je početkom 2006. godine iz ideje da se kreiraju sadržaji o kojima učenici često postavljaju pitanja, ali ih tijekom redovne nastave ne možemo odgovoriti. Pisanjem članaka na internetu želio sam da na taj način budu svima dostupni i da učenici i nastavnici mogu imati pouzdaniji izvor od tada dostupnih online materijala.U 2014. godini Hrvatski povijesni portal ima preko 100 suradnika koji su objavili oko 1.500 različitih materijala. Sadržaji portala su prvenstveno namijenjeni nastavnicima povijesti, učenicima i zaljubljenicima u povijest.

 

Blog Miljenka Hajdarovića – http://hajdarovic.com/

Je lični blog koji ujedno i moderira Miljenko Hajdarović. Pored predstavljanja svog rada i aktivnosti blog se bavi i projektima vezanim za edukaciju kao i formalno i neformalno obrazovanje. Aktivno promoviše građanski aktivizam i inovativnosti u nastavi i obrazovanju.

 

CDRSEE – Joint history project – http://www.cdsee.org/projects/jhp

CDRSEE-  Centar za demokratiju i pomirenje u jugoistočnoj Evropi je nevladina, neprofitna organizacija koja ima za cilj podsticanje demokratskog, pluralističkog, i mirnog društava u jugoistočnoj Evropi. Zalaže se načela društvene odgovornosti, održivog razvoja, i pomirenja među narodima u regionu. Svoje ciljeve postižu putem seminara, publikacija, konferencija, istraživačkim projektima, programima razmjene i istraživanja javnog mnjenja.

 

Memorial de la Shoah – http://www.memorialdelashoah.org/index.php/en/

Je muzej, arhivski i dokumentacioni centar. Bavi se prikupljanjem dokumenata o stradalim, nastavnim metodama kako predavati holokaust, pripremom izložbi, prikupljanjem svjedočenja i izradom pedagoških modula o holokaustu. Također, organizuju veliki broj radionica i treninga za formalno i neformalno obrazovanje.

 

Učionica istorije – https://ucionicaistorije.wordpress.com/

Učionica istorije je virtualna učionica koji je pokrenuo istoričar Aleksandar Todosijević a namijenjena za učenike i nastavnike istorije, ali i one koji žele proširiti svoje znanje i naučiti nešto novo. Učionica istorije je zamišljena kao mjesto gdje će biti smješteni različiti materijali: istorijski izvori, tekstovi, literatura, priručnici, video, fotografije, testovi … Smatraju da studentima treba pružiti priliku da koriste internet na konkretan način za potrebe svojih istraživanja i učenja. Komunikacija između studenta – nastavnika je od velikog značaja za ovaj blog, jer samo kroz međusobnu saradnju mogu postići željene rezultate. Nastavnici istorije imaju priliku da kroz ovaj blog  razmjene iskustava u cilju poboljšanja nastavnog procesa.

 

Dokumenta – Centar za suočavanje sa prošlošću  http://www.documenta.hr/hr/naslovnica.html

Dokumenta je Centar za suočavanje sa prošlošću, utvrđivanjem činjenične istine o ratu te doprinosu u pomicanju javne diskusije o razini nesuglasica o činjenicama prema dijalou o interpretacijama. Osnovani su od strane Centra za mir, nenasilje i ljudska prava Osjek, Centar za mirovne studije, Građanski odbor za ljudska prava i Hrvatskog helsinškog ratnog od 2006.godine Dokumenta radi na izgradnji i jačanju regionalne koalicije civilnog društva iz post-jugoslovenskih zemalja koje zagovara osnivanje Regionalne komisije za utvrđivanje  činjenica nakon ratnih sukoba  u regiji (REKOM).

EIHR razvija partnerstvo sa nastavnicima u zemljama koje se oporavljaju od sukoba da pruži obuku u najbolje prakse o holokaustu, ljudskih prava, i prevencije genocida obrazovanja. Napuštanjem konferencije nastavnika u tim područjima, to je nada da će naša učesnici učitelj zauzvrat inspirirati svoje studente da naprave razliku u svojim zajednicama, mijenja svijet jedna učionica u jednom trenutku.

 

EIHR – Educators Institute for Human Rights – http://www.eihr.org/

EIHR pruža profesionalni razvoj i podršku za edukatore o holokaustu u partnerstvu s nastavnicima i lokalnim organizacijama u zemljama pod uticajem genocida i masovnih zločina. Cilj im je pripremiti edukatora da sa svojim studentima širom svijeta bolje razumiju holokaust i da znaju primijeniti svoje lekcije na svoj život i svijet danas u cilju stvaranja tolerantnije  i mirne budućnosti.

 

ISTORIJSKA BIBLIOTEKA – http://www.istorijskabiblioteka.com/

Istorijska biblioteka je enciklopedija na srpskom jeziku u kojoj možete naći tekstove iz političke i vojne istorije kao i istorije književnosti. Sadržajno je veoma bogata i zanimljiva zato nudi velike mogućnosti  zanimlivog pristupa u učenju istorije.

 

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Nema proizvoda u korpi