Edin Radušić

>
Edin Radušić

Prof. dr. Edin Radušić vanredni je profesor na Odsjeku za historiju Filozofskog Fakulteta Univerziteta u Sarajevu, šef Odsjeka za historiju, član Odbora za historijske nauke Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, član Naučnog vijeća Instituta za istoriju Univerziteta u Sarajevu, član redakcija časopisa Prilozi (Instituta za istoriju) i Radovi (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija) Filozofskog Fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Uglavnom se bavi historijom Bosne i Hercegovine 19. i 20. stoljeća u širem evropskom kontekstu, posebno diplomatskom historijom, identitetima i nacijama u Bosni i Hercegovini. Autor je jedne knjige (Bosna i Hercegovina u britanskoj politici od 1857. do 1878. godine – od branitelja i zaštitnika do tužioca i sudije, Institut za istoriju Sarajevo, Sarajevo 2013, 422 str.), većeg broja naučnih i stručnih radova, a koautor je jedne monografije, dva udžbenika i dva priručnika za osnovnu školu. Učestvovao je sa referatima na brojnim naučnim i stručnim konferencija u zemlji i inostranstvu. Bio je sudionik u nekoliko bosanskohercegovačkih i međunarodnih projekata. Poseban dio njegovog angažmana čini bavljenje nastavom historije, gdje je učestvovao u više regionalnih i evropskih projekata. Bio je član odbora za reformu nastave historije.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Nema proizvoda u korpi