190710-Clio-HIP-Project-Single-15

Istorija u akciji – priprema za budućnost BiH, Hrvatske i Srbije

Završeni

Donator

EUROCLIO

Status u projektu

Partner

Period implementacije

2005 - 2008.

Ideja za zajedničku akciju potekla je od Evropskog udruženja nastavnika historije – EUROCLIO, koje je iniciralo osnivanje udruženja nastavnika historije u Hrvatskoj i BiH i njihovo povezivanje sa udruženjem u Srbiji.

Krajnji cilj projekta je podrška razvoju nastave historije i građanskog društva u pomenutim državama, kao i promocija saradnje, razvoja kritičke svijesti i međusobnog razumijevanja, promovisanje mira, stabilnosti i demokratije u regiji. Prema uspješno završenim aktivnostima u projektu, dat je veliki doprinos kvalitetu nastave historije u BiH, Hrvatskoj i Srbiji, unaprijeđen je proces pomirenja, podržan je razvoj građanskog društva, a uspostavljena je nacionalna i međunarodna saradnja među profesionalnim i održivim udruženjima historičara. Brojne projektne aktivnosti doprinijele su procesima reforme sistema obrazovanja u sve tri zemlje, zahvaljujući modernim tendencijama unapređivanja nastave historije u Evropi. Nastava historije u posljednjim decenijama 20. stoljeća u BiH, Hrvatskoj i Srbiji, u smislu metoda korištenih u nastavi, bila je u progresivnim promjenama u odnosu na socijalistički period, a teme su bile više fokusirane na političku historiju. Nove metode i sadržaji koji aktiviraju i animiraju učenike su završni proizvod ovog projekta. Ideja je bila objaviti dodatne i inovativne materijale za nastavu historije, koji bi predstavljali pozitivan primjer (u smislu sadržaja i metoda), pogodne za zahtjeve nastave historije na početku 21. stoljeća, kroz perspektive jačanja regionalne saradnje. Razmijenjujući iskustva sa stručnjacima iz Danske, Nizozemske, Slovenije, Makedonije, Švajcarske, Rusije, Velike Britanije i drugih evropskih zemalja, grupa nastavnika historije i historičara iz BiH, Hrvatske i Srbije unaprijedila je vlastita znanja i vještine za provedbu kreativnog i modernog pristupa u nastavi historije, u skladu sa demokratskim principima. Učesnici projekta podijelili su svoja iskustva sa kolegama kroz radionice i brojne seminare koje su organizovali i na kojima su prisustvovali u regionu i u Evropi. U četiri godine trajanja projekta, više od 500 učesnika aktivno je učestvovalo u radionicama, studijskim putovanjima, predavanjima, međunarodnim konferencijama i obukama. Zahvaljujući tome oni su razvili nove vještine i ideje, ali u isto vrijeme su dali i veliki doprinos kvalitetu projekta. Zahvaljujući velikom razumijevanju i nesebičnoj finansijskoj podršci vlada Danske i Nizozemske, koje su prepoznale potrebu povezivanja i jačanja saradnje u regiji, omogućeno je da ovaj dio svijeta dâ svoj doprinos procesima unapređenja kvaliteta nastave historije u Evropi. Iako je proces promjene navika i načina predavanja spor i zahtijeva vrijeme, mi vjerujemo da je svaki doprinos u tom smislu veoma važan, jer u krajnjoj liniji podržava namjere autorskih timova i drugih učesnika u projektu: istraživača, naučnika, nastavnika historije kao članova udruženja nastavnika historije iz sve tri zemlje uključene u projekat.

Ordinary people

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Nema proizvoda u korpi