190704-Clio-HIP-Project-Single-9

Istorija koja spaja i razdvaja: Kako obraditi temu zloupotrebe istorije na putu u posljednji rat u BiH kroz zajedničko inoviranje nastave istorije

Završeni

Donator

Fond otvoreno društvo BiH

Status u projektu

Lead (vodeći partner)

Period implementacije

maj - decembar 2015.

Udruženje nastavnika i profesora historije/istorije/povijesti Bosne i Hercegovine – EUROCLIO-HIP BiH je u saradnji sa Evropskim udruženjem nastavnika istorije – EUROCLIO početkom 2015. započeo sa implementacijom projekta. Fond otvoreno društvo BiH je prepoznao momenat i važnost da se ova tema dublje istraži i podržao nas u naporima da damo svoje viđenje ovog problema.

Tokom cijele 2015. godine EUROCLIO HIP BIH tim, koji čine nastavnici istorije na univerzitetima i školama te istraživači istorije, je istraživao i prikupljao materijal. Rezultati tog rada su publikacije i nastavni materijali koji trebaju pomoći u istraživačko-metodičkom pristupu ovoj temi. Projekat kojeg smo ovim materijalom implementirali fokusira se na ulogu koju je istorija imala u posljednjim decenijama 20. vijeka. Projekat je namijenjen istoričarima, nastavnicima istorije u školama širom BiH i široj zajednici koja je odgovorna za obrazovne politike u BiH. Formiranjem stručnog tima (nastavnika i istraživača) uz uključivanje stručnjaka iz regiona, nastojali smo kreirati model za uspostavljanje i implementaciju zajedničkog pristupa u BiH o tome kako podučavati o uzrocima posljednjeg rata iz devedesetih godina, posebno ukazujući na to kako istorija postaje oružje u rukama medija. Kroz implementaciju projektnih aktivnosti i uključenost stručne javnosti, primarno iz BiH, kreirali smo materijal ”Zloupotreba istorije u procesima koji su doveli do posljednjeg rata u BiH: Okvir za promjenu paradigme u izučavanju istorije u bosanskohercegovačkim skolama” sa konkretnim preporukama i primjerima kako podučavati istoriju 1990-tih u školama u BiH.

Ovdje preuzmite materijal “Zloupotreba istorije u procesima koji su doveli do posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini: Okvir za promjenu paradigme u izučavanju istorije u školama BiH​” na b/h/s ili engleskom jeziku.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Nema proizvoda u korpi