190704-Clio-HIP-Project-Single-2

Alternativni kurikulum za historiju/istoriju/povijest u Bosni i Hercegovini – doprinos promoviranju humanizma u nastavi historije i suočavanju s bosanskohercegovačkim kontroverzama

Aktivni

Donator

Fond otvoreno društvo BiH

Status u projektu

Samostalni

Period implementacije

februar 2018. - septembar 2019.

Projekat je namijenjen profesionalcima nastave istorije (na svim nivoima), posebno onima koji rade u obrazovanju, ali i široj zajednici koja je odgovorna za pitanja obrazovanja u zemlji.

Projektni tim okuplja stručnjake u oblasti istorije (istraživače i nastavnike) koji će istražiti, kreirati i predstaviti zainteresovanoj zajednici, zajednički, alternativni kurikulum nastave istorije, koji počiva na univerzalnim ljudskim vrijednostima. Implementacijom predloženih aktivnosti ojačaćemo profesionalne kapacitete Udruženja EUROCLIO HIP BiH i to na način da formulišemo i iznesemo zahtjeve o potrebi promjene kurikuluma. Predloženim projektom EUROCLIO HIP želi uticati na i inicirati promjene u nastavnim planovima i programima za nastavu istorije u osnovnim školama u BiH. Projektni pristup podrazumijeva da na razvoju modela kurikuluma radi profesionalni tim istraživača i saradnika, sa dokazanim iskustvom u ovoj oblasti. Šira zajednica nastavnika i studenata istorije će biti uključena na način da predloženi model testira u praksi i dâ svoj sud, te predloži korekcije kako bi isti mogao jednog dana biti primjenjen u nastavnoj praksi. Opšti cilj projekta je doprinijeti unaprijeđenju nastave istorije u BiH kroz razvijanje, uspostavljanje i testiranje zajedničkog pristupa nastavi istorije u sva tri nastavna plana i programa u BiH za osnovne škole. Fokusom na razvoj kritičkog mišljenja, na promoviranje univerzalnih ljudskih vrijednosti, na civilizacijske vrijednosti kroz istoriju ponuditi alternative važećim (državnim) kurikulumima, posredno ih mijenjati te uticati na promjenu stavova nastavnika o važnom i nevažnom u ciljevima nastave historije. Cjelinom navedenog doprinosimo demokratizaciji BH društva.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Nema proizvoda u korpi