Home · Posts tagged "Mostar"

Melisa Forić će predstaviti materijale i radionicu koji su nastali u okviru projekta ‘Zloupotreba istorije u procesima koji su doveli do posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini: Okvir za promjenu paradigme u izučavanju istorije u školama u BiH’. EUROCLIO HIP BiH je dobio poziv od Inicijative mladih za ljudska prava u BiH, koji u saradnji s Kućom…

Fondacija Obrazovanje u akciji BiH, Koledž ujedinjenog svijeta u Mostaru i pripadajući Centar za profesionalni razvoj profesora u BiH organizuju radionice „Nastavna pomagala u interaktivnoj nastavi istorije“ za srednjoškolske profesore historije. Radionice se održavaju u  Mostaru, 28. i 29. novembar 2015. Svi zainteresirani za učešće u ovoj radionici potrebno je da ispune  refistracijski formular te…

Copyright © 2015 GajbaStudio

Sajt je podržan od strane Fonda otvoreno društvo BiH