Home · Posts tagged "Bojana Dujković Blagojević"

U periodu od 29. 8. do 1. 9. 2018. u Bajinoj Bašti (Srbija) održan je regionalni seminar za nastavnike historije pod nazivom ”Jugoslavija – 100 godina poslije. Lekcije koje (ni)smo naučili.” Seminar je dio projekta pod nazivom Clio in the Balkans – Enhancing history teachers network and impoving the practice of teaching history as tool…

Students from James Madison University on a study abroad program to Croatia, Bosnia and Kosovo, led by Dr. John Hulsey and Dr. Vesna Hart, visited Banja Luka on May 31st and June 1st. Their host was Bojana Dujkovic Blagojevic, history teacher from Banja Luka. On Thursday 31st students had a presentation/lecture on the theme ‘Dayton…

EUROCLIO HIP BiH implementira projekat pod nazivom ”CLIO in the Balkans – Enhaning history teachers network and inpoving the practice of teaching history as tool for reconcilition in the region“ (CLIO na Balkanu – jačanje mreže nastavnika istorije i unapređivanje prakse nastave istorije kao alata za pomirenje u regiji) koji je nagrađen u okviru prvog…

Od 23. – 25. marta u Topoli (Srbija) je održan trening seminar koji je okupio profesore historije ne samo sa Balkana nego i iz cijele Europe. Na seminaru su se sastali učesnici dva projekta ”Learning a history that is not yet history” u prijevodu ”Učenje historije koja još nije historija” i ”Learning to Disagree” u…

U okviru projekta ‘Podučavanje istorije koja to još nije’ Nataša Kostić, predstavnica Udruženja za društvenu istoriju EUROCLIO UDI iz Srbije, i Bojana Dujković Blagojević, EUROCLIO HIP BiH, su pripremile radionicu namjenjenu nastavnicima istorije o temi podučavanja sukoba iz 90-tih godina na prostoru bivše Jugoslavije. Okosnica radionice su fotografije ratnih fotoreportera koje svjedoče u stradanjima u…

  EUROCLIO HIP BiH u saradnji sa Forum ZFD uspješno realizovao još jedan trening u nizu MemorInmotion. Trening je održan na engleskom jeziku i učesnici su bili aktivisti civilnog društva, univerzitetetski nastavnic i volonteri koji su došli iz Makedonije, Italije, Turske, Švajcarske, Njemačke i Svazilenda. Atmosfera tokom treninga koji je održan u Sarajevu 10 i…

forumZFD (Forum Civil Peace Service) in Bosnia and Herzegovina in partnership with the Association of History Teachers of Bosnia and Herzegovina (EUROCLIO HIP BiH is organizing training session for the future trainers of the pedagogical tool “MemorINmotion” which aims at the promotion of culture of remembrance and role of monuments. Pedagogical and didactic material “MemorInmotion”…

EUROCLIO HIP BIH se u okviru Youth Event Tuzla 2015. predstavio sa radinicom “Heroji? Priča o otporu”. Radionicu su održale Melisa Forić i Bojana Dujković – Blagojević pred oko 30-tak mladih ljudi koji dolaze iz zemlja Balkana. Radionica je dio pedagosškog alata MemoryInmotion koji je razvijen u saradnji sa Forumom ZFD. Kakva je bila atmosfera tokom…

Copyright © 2015 GajbaStudio

Sajt je podržan od strane Fonda otvoreno društvo BiH