Home · Blog · Vijesti : Radionica za srednjoškolske profesore historije u Mostaru 28-29. novembra 2015.
obrazovanje u akciji

Fondacija Obrazovanje u akciji BiH, Koledž ujedinjenog svijeta u Mostaru i pripadajući Centar za profesionalni razvoj profesora u BiH organizuju radionice „Nastavna pomagala u interaktivnoj nastavi istorije“ za srednjoškolske profesore historije. Radionice se održavaju u  Mostaru, 28. i 29. novembar 2015. Svi zainteresirani za učešće u ovoj radionici potrebno je da ispune  refistracijski formular te da ga  zajedno sa pismom motivacije i životopisom* pošalju putem e-mail-a na: elma.mahmutovic@uwcim.uwc.org  ili faksom na: 033 557 996 najkasnije do 15. novembra 2015. Sve troškove učešća na radionicama snosi isključivo organizator.

Program radionica

Registracijski formular

Copyright © 2015 GajbaStudio

Sajt je podržan od strane Fonda otvoreno društvo BiH