un-holocaust-victims

Memorijal holokausta (Mémorial de la Shoah) u partnerstvu sa EUROCLIO HIP BiH

Cilj seminara je da omogući bosanskohercegovačkim nastavnicima i profesorima historije da učestvuju na obuci koja će se baviti evropskim i lokalnim aspektima historije holokausta. Programom je predviđeno da se kombinacijom predavanja, aktivnog dijaloga, sjećanja i radionica u metodološkom smislu, a komparacijom konteksta i kombinacijom teorijskih pristupa i konkretnih primjera u sadržajnom smislu (evropski i regionalni kontekst; ideologija i njena realizacija) postigne glavni cilj seminara i nastavnici što bolje obuče za predavanje tema povezanim sa historijom holokausta.

Period održavanja: 15 – 18- april 2015. Mjesto održavanja: Historijski muzej Bosne i Hercegovine Sarajevo
GLAVNI ORGANIZATOR SEMINARA: Memorijal holokausta (Mémorial de la Shoah) iz Pariza