classroom_tech_660

Projekat ima za cilj promovisanje i implementaciju inovativnih pristupa podučavanju I učenju nastave istorije u zemljama zapadnog Balkana. U projektu učestvuju udruženja nastavnika istorije iz BiH, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Makedonije, Kosova I Crne Gore. Projekat implementira EUROCLIO u saradnji sa udruženjima nastavnika istorije iz pomenutih zemalja.
Period implemenatacije: januar – decembar 2015.
Donator: EUROCLIO – evropsko udruženje nastavnika istorije.Hrvatske, Slovenije, Srbije, Makedonije, Kosova I Crne Gore. Projekat implementira EUROCLIO u saradnji sa udruženjima nastavnika istorije iz pomenutih zemalja.

Period implemenatacije: januar – decembar 2015. Donator: EUROCLIO – evropsko udruženje nastavnika istorije.

EuroClio