Bih2

Projekat koji je realiziran u saradnji sa Evropskom asocijacijom edukatora istorije EUROCLIO za cilj je imao analizu nastavnih planova i programa u Bosni i Hercegovini, njihovo poređenje sa analizama nastavnih planova i programa Zapadne i Istočno-centralne Evrope te izradu preporuka za poboljšavanje nastavnih planova i programa i kvalitete nastave historije u osnovnim i srednjim školama u Bosni i Hercegovini. U okviru seminara i treninga za nastavnike održanih u Banja Luci, Doboju, Bihaću, Tuzli, Goraždu i Sarajevu nastavnici su imali prilike da daju svoje refleksije na aktuelne nastavne planove programe i daju prijedloge za njihovo poboljšavanje.

Period implementacije: januar – decembar 2009.

Donator: Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina