development_cooperation_banner

Projekt je imao za cilj jačanje saradnje između udruženja nastavnika istorije u BiH, Hrvatskoj i Srbiji. Brojnim aktivnostima, kao i razvojem inovativnog dodatnog nastavnog materijala, nastava istorije je modernizovana I ojačan je kritički pristup nastavnika zajedničkoj prošlosti.

Period implementacije: 2005-2008. Donator: EUROCLIO – Evropsko udruženje nastavnika istorije.