sarajevo

U okviru projekta dat je fokus na ulogu koju je Istorija imala u posljednjim decenijama XX vijeka. Projekat je namjenjen istoričarima, nastavnicima istorije uz školama širom BiH i široj zajednici koja je odgovorna za obrazovne politike u BiH.

Kako je Istorija upotrebljena i zloupotrebljena u periodu 1980-200 i kako je poslužila u podjeli na ”nas” i ”njih” je u fokusu našeg istraživanja. Formiranjem stručnog tima (nastavnika i istraživača) uz uključivanje stručnjaka iz regiona, nastojaće se utjecati na razvijanje, uspostavljanje i implementaciju zajedničkog pristupa u BiH o tome kako podučavati o uzrocima posljednjeg rata iz devedesetih godina, posebno o tome kako istorija postala oružje u rukama medija. Kroz implementaciju projektnih aktivnosti i uključenost stručne javnosti, primarno iz BiH, kreirat će se Mapa puta sa konkretnim preporukama koji su najbolji i najprihvatljiviji načini za podučavanje istorije 1990-tih u školama u BiH. Projekat se implementira u saradnji sa EUROCLIO – Evropsko udruženje nastavnika istorije.

Period implementacije: decembar 2014 – decembar 2015.

Donator: Fond otvoreno društvo BiH.

FOD BH logo