300x300C

Projekat imlementira Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije (UDIK) u partnerstvu sa EUROCLIO HIP BiH.

Projektom se bavi pitanje spomenika žrtvama rata u BiH i njihovim stavljanjem u funkciju pomirenja i izgradnje mira na ovim prostorima.

U tu svrhu, a na osnovu istraživanja koje je proveo UDIK, planirana je izrada priručnika o spomenicima žrtvama rata u BiH u kojoj će učestvovati eksperti iz oblasti tranzicione pravde, predstavnici akademske zajednice i nevladinog sektora. U partnerstvu sa Udruženjem nastavnika i profesora istorije/historije/povijesti – EUROCLIO HIP BiH na edukativnim radionicama u Mostaru, Banja Luci i Brčkom ćemo po tom priručniku obrazovati i informisati nastavnike i profesore istorije, a finalna promocija priručnika de se organizovati u Sarajevu. Namjera nam je da priručnik u nekoj bududoj perspektivi u određenoj mjeri postane dio postojećeg nastavnog procesa i curriculuma u školama u BiH kako bi se mlade generacije upoznale sa problematikom spomenika žrtvama rata i njenim uticajem na zajednicu. Ovakvim edukativnim procesom želimo i da utičemo na stručnu javnost i nadležne institucije da se prilikom izgradnje spomenika vodi računa o svim zakonskim, etičkim i istorijskim aspektima.

Našoj tragičnoj prošlosti i spomenicima žrtvama rata kao njenom najvjerodostojnijem svjedočanstvu moramo pristupiti iznutra, dubinski i suštinski, stoga i priručnik nosi naziv „Inside Memorials B&H 92’ – 95’, jer znanje koje tom prilikom steknemo de nam pomodi da izgradimo nove temelje mira i suživota na ovim prostorima.