Home · Blog · Vijesti : Održana Druga radionica projekta Istorija za budućnost
istorija za buducnost sarajevo

U Sarajevu je 4. i 5. juna održana Druga radionica za nastavnike osnovnih škola u okviru projekta Istorija za budućnost koji je podržan of strane USAID I CRS.  Projektni tim je uz pomoć trenerica Tatjane Jurić, Mirjane Trbojević i Senade Jusić radio na kreiranju materijala o lokalnoj istoriji partnerskih opština Sanski Most, Prijedor, Bosanska Krupa, Novi Grad, Teslić, Tešanj, Doboj, Maglaj, Gradačac i Modriča. Novi nastavni materijali biće spremni za korištenje početkom nove školske godine.

Copyright © 2015 GajbaStudio

Sajt je podržan od strane Fonda otvoreno društvo BiH