LINKOVI

Europska asocijacije predavača historije (EUROCLIO) osnovana je 1992. godine, uz podršku Savjeta Evrope. EUROCLIO je međunarodna nevladina organizacija koja aktivno djeluje širom Evrope i podržava inovacije i napredak u pristupu podučavanja historije. Organizacija doprinosi razvoju i implementaciju regionalnih, nacionalnih i europskih dugoročnih projekata, koji se fokusiraju na uspostavljanje znanja, iskustva i stručnosti u zemljama u kojima vrše obuke i savjetovanje nastavnika. EUROCLIO razvija nastavnie materijale, gradi i održava profesionalne mreže i djeluje kao savjetnik vladama, međunarodnim organizacijama, nevladinim organizacijama, udruženja predavača historije i drugih organizacija. EUROCLIO je podržan od strane programa Europske unije Europa za građanina dugi niz godina i službeni je dio mreže za obrazovanje i obuku.

HISTORIANA

HISTORIANA je on-line obrazovni multimedijalni alat koji nudi studentima multi-perspektive, komparativne istorijske izvore da dopune svoje nacionalne udžbenike historije. Moglo bi se smatrati kao digitalna alternativa evropskom udžbeniku, međutim web stranica ne pokušava predstaviti sveobuhvatanu “priču o Europi ” i njen odnos sa ostatkom svijeta. Nudi okvir za poređenje i kontrast te uticaj na viđenje europskih naroda na niz različitih događaja i zbivanja koji su oblikovali svijet iz daleke prošlosti do modernog doba. Historiana promovira sticanje istorijskog znanja i razvoj kritičkog razmišljanja , digitalne i drugih transverzalnih kompetencija važnih za pripremu mlade generacije za aktivno učešće kao građani 21. stoljeća. Predavači historije i historičari iz više od 30 zemalja aktivno doprinose ovom on-line alatu a u zadnje vrijeme i edukatori iz Indije, Bliskog istoka, Sjeverne Afrike i SAD su izrazile interes da doprinose web stranici. Historiana se i dalje razvija jer se broj zainteresovanih saradnika svakodnevno uvećava.

Historijski muzej Bosne i Hercegovine

Historijski muzej Bosne i Hercegovine je od osnivanja 1945. godine, do danas prikupio oko 300.000 raznih muzejskih predmeta neprocjenjivih vrijednosti za historiju i kulturu Bosne i Hercegovine. Muzej je jedna od rijetkih kulturnih institucija koji je u posljednjem ratu uspio da sačuva od uništenja prikupljenu građu i pored toga što se nalazio na prvoj liniji razdvajanja. Sva građa smještena je i čuva se u muzejskim zbirkama koje se zahvaljujući prikupljačima rada i sada proširuju i obogaćuju. Osim zbirki fotografija, arhivske građe, trodimenzionalnih predmeta, stručne biblioteke, te muzejskog dokumentacionog centra, Muzej posjeduje i zbirku umjetničkih djela, u kojoj su pohranjena djela likovnih umjetnika sa svih prostora bivše zajedničke države.Ova zbirka sadrži oko 2.600 umjetničkih djela rađenih u raznim likovnim tehnikama. Muzej organizuje i sudjeluje u velikom broju projekata i sačinjava jedan od centara aktivne kulturne djelatnosti na prostoru Bosne i Hercegovine.

CDRSEE – Joint history project

CDRSEE- Centar za demokratiju i pomirenje u jugoistočnoj Evropi je nevladina, neprofitna organizacija koja ima za cilj podsticanje demokratskog, pluralističkog, i mirnog društava u jugoistočnoj Evropi. Zalaže se načela društvene odgovornosti, održivog razvoja, i pomirenja među narodima u regionu. Svoje ciljeve postižu putem seminara, publikacija, konferencija, istraživačkim projektima, programima razmjene i istraživanja javnog mnjenja.

Memorial de la Shoah

Memorial de la Shoah je muzej, arhivski i dokumentacioni centar. Bavi se prikupljanjem dokumenata o stradalim, nastavnim metodama kako predavati holokaust, pripremom izložbi, prikupljanjem svjedočenja i izradom pedagoških modula o holokaustu. Također, organizuju veliki broj radionica i treninga za formalno i neformalno obrazovanje.

Učionica istorije

Učionica istorije je virtualna učionica koji je pokrenuo istoričar Aleksandar Todosijević a namijenjena za učenike i nastavnike istorije, ali i one koji žele proširiti svoje znanje i naučiti nešto novo. Učionica istorije je zamišljena kao mjesto gdje će biti smješteni različiti materijali: istorijski izvori, tekstovi, literatura, priručnici, video, fotografije, testovi … Smatraju da studentima treba pružiti priliku da koriste internet na konkretan način za potrebe svojih istraživanja i učenja. Komunikacija između studenta – nastavnika je od velikog značaja za ovaj blog, jer samo kroz međusobnu saradnju mogu postići željene rezultate. Nastavnici istorije imaju priliku da kroz ovaj blog razmjene iskustava u cilju poboljšanja nastavnog procesa.

Dokumenta – Centar za suočavanje sa prošlošću

Dokumenta je Centar za suočavanje sa prošlošću, utvrđivanjem činjenične istine o ratu te doprinosu u pomicanju javne diskusije o razini nesuglasica o činjenicama prema dijalou o interpretacijama. Osnovani su od strane Centra za mir, nenasilje i ljudska prava Osjek, Centar za mirovne studije, Građanski odbor za ljudska prava i Hrvatskog helsinškog ratnog od 2006.godine Dokumenta radi na izgradnji i jačanju regionalne koalicije civilnog društva iz post-jugoslovenskih zemalja koje zagovara osnivanje Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica nakon ratnih sukoba u regiji (REKOM). EIHR razvija partnerstvo sa nastavnicima u zemljama koje se oporavljaju od sukoba da pruži obuku u najbolje prakse o holokaustu, ljudskih prava, i prevencije genocida obrazovanja. Napuštanjem konferencije nastavnika u tim područjima, to je nada da će naša učesnici učitelj zauzvrat inspirirati svoje studente da naprave razliku u svojim zajednicama, mijenja svijet jedna učionica u jednom trenutku.

EIHR

EIHR pruža profesionalni razvoj i podršku za edukatore o holokaustu u partnerstvu s nastavnicima i lokalnim organizacijama u zemljama pod uticajem genocida i masovnih zločina. Cilj im je pripremiti edukatora da sa svojim studentima širom svijeta bolje razumiju holokaust i da znaju primijeniti svoje lekcije na svoj život i svijet danas u cilju stvaranja tolerantnije i mirne budućnosti.

ISTORIJSKA BIBLIOTEKA

storijska biblioteka je enciklopedija na srpskom jeziku u kojoj možete naći tekstove iz političke i vojne istorije kao i istorije književnosti. Sadržajno je veoma bogata i zanimljiva zato nudi velike mogućnosti zanimlivog pristupa u učenju istorije.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Nema proizvoda u korpi