CLIO in the Balkans – Enhaning history teachers network and inpoving the practice of teaching history as tool for reconcilition in the region

EUROCLIO HIP BiH implementira projekat pod nazivom ”CLIO in the Balkans – Enhaning history teachers network and inpoving the practice of teaching history as tool for reconcilition in the region“ (CLIO na Balkanu – jačanje mreže nastavnika istorije i unapređivanje prakse nastave istorije kao alata za pomirenje u regiji) koji je nagrađen u okviru prvog javnog poziva Fonda za zapadni Balkan (Western Balkans Fund).

Projekat u svojoj osnovi ima ojačavanje saradnje između nastavnika istorije u 5 zemalja – BiH, Srbija, Crna Gora, Makedonije i Kosovo – i promovisanje odgovornog pristupa nastavi istorije koja doprinosi pomirenju i osnaživanju povezanosti regiona.

Tema kojom će se projekat baviti jeste istorija Jugoslavije. Nastavnici iz svih zemalja će dobiti priliku da pripreme, podjele i praksi primjene nastavne jednice o temi „Jugoslavija – 100 godina poslije. Lekcije koje (ni)smo naučili“.

Projekat će se provoditi na području Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije, Kosova i Crne Gore, a partneri u implementaciji su:

Udruženje za društvenu istoriju – UDI Euroclio,
Asocijacija nastavnika istorije u Makedniji ANIM,
Udruženje profesora istorije Crne Gore HIP MONT i
Shoqata e Mësimdhënësve të Historisë së Kosovës SHMHK.

Osnovni ciljevi su: unapređenje regionalne saradnje među istoričarima i odgovorno predavanje o istoriji kao sredstvu održivog mira kroz podizanje svijesti među nastavnicima i učenicima da je zajednički pristup o veoma osjetljivoj prošlosti zaista moguć, promocija kritičkog razmišljanja o zajedničkoj historiji, podizanje svijesti i promovisanje debate i dijaloga o zajedničkoj prošlosti, promocija zajedničkog nastavnog materijala o osjetljivim i kontroverznim pitanjima u zajedničkoj istoriji te podsticanje nastavnika da razviju materijale i nastavne resurse koji će inspirisati diskusiju o istoriji, sjećanju i sjećanju unutar i van učionica u čitavom regionu.

Projekat je namijenjen nastavnicima istorije osnovnih i srednjih škola i studentima istorije koji će u 5 zemalja učestvovati u projektnim aktivnostima, uključiti se u diskusiju i zajedničku praksu preko društvenih medija, zatim raditi na organizovanju regionalne konferencije, stvaranju novih nastavnih materijala, promociji regionalne povezanosti.

Donator za ovaj projekat: Western Balkans Fund (Fond za Zapadni Balkan)

 

Period implementacije: 8 mjeseci (maj – decembar 2018).

 

WBF

 

Memorandum o razumijevanju

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.